Otoczak bazaltowy grafitowy (czarny)

Otoczaki bazaltowe grafitowe (czarne) dostępne są we frakcjach:
- 1,5 do 2,5 cm
- 4 do 8 cm
- 10 do 20 cm.

Kamień pakowany jest w worki typu big-bag.

Otoczaki zwykle wykorzystywane są do wykładania skalniaków, klombów, rabat, oczek wodnych oraz jako wypełnienie koszy gabionowych.

Nowy produkt