Łupek elewacyjno-ścieżkowo-posadzkowy grecki KAVALAS

Łupek kwarcytowy grecki KAVALAS to kamień o zielonkawoszarej barwie i bardzo równej powierzchni, mimo iż to kamień łupany. Zaletą łupka jest wysoka wytrzymałość na ściskanie oraz mała nasiąkliwość, dzięki czemu jest mrozoodporny i się nie lasuje.
Kamień wykorzystywany jest do wykładania tarasów, chodników, alejek a także jako elewacja. Pakowany jest na bezzwrotnych paletach.

Wielkość formatów płyt waha się w przedziale 20 cm X 30 cm do 40 cm X 50 cm i grubości : 2cm - 3 cm