Otoczak niebieski - krystaliczny wapień

Otoczaki „niebieskie” mają barwę niebieskoszarą z kolorowymi żyłkami.

Dostępne są we frakcjach:
- 1,5-2,5 cm,
- 3-6 cm,
oraz 9-13 cm.

Kamień pakowany jest w worki typu big-bag.

Kamień wygląda szczególnie pięknie, gdy jest mokry. Efekt mokrego kamienia można uzyskać na trwałe poprzez impregnację.

Otoczaki zwykle wykorzystywane są do wykładania skalniaków, klombów, rabat, oczek wodnych oraz jako wypełnienie koszy gabionowych.

Nowy produkt